تعداد مقالات: 414
-24. طراحی مدلی براى ارزیابى ریسک در زنجیره ى تأمین با رویکرد شبکه ى عصبى مصنوعى (مطالعه ى موردى: شرکت فولاد آلیاژى ایران - یزد

دوره 11، شماره 30، تابستان 1393، صفحه 1-21

سید حبیب ا... میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی


-22. مدل‌سازی سیستم تولید چابک با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 12، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 1-19

سید محمود زنجیرچی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ مهدی خاکی اردکانی


-18. رفتار دینامیکی صنایع داخلی در اثر نوسانات تعرفةهای گمرکی مطالعة موردی با استفاده از متدولوژی پویایی های سیستم

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 1-19

علی محقر؛ یونس جبارزاده؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ نیما مختارزاده


-17. شناسایی ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی به روش تحلیل خوشه ای توافقی سلسله مراتبی

دوره 13، شماره 38، پاییز 1394، صفحه 1-25

سید هادی میر قادری؛ اکبر عالم تبریز؛ حسن فارسیجانی،؛ فرهاد فرزد


-16. یک روش تکاملی برای طبقه بندی اعتباری مبتنی بر رویکرد تجمیع زدایی ترجیحات

دوره 13، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 1-34

امیر دانشور؛ مصطفی زندیه؛ جمشید ناظمی


-12. تعیین و اندازه گیری شاخص های کیفیت خدمات servqual

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 1-19

سید محمد اعرابی؛ شهرام اسفندیاری


-10. انتخاب روش مناسب پیش بینی تکنولوژی: مطالعه موردی تکنولوژی GIS

دوره 2، شماره 4، بهار 1383، صفحه 1-20

سیدحبیب الله طباطبائیان؛ علی نوده


-7. محاسبه نقطه سفارش مجدد در حالت فازی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 1-13

جعفر رضایی؛ سید محمد تقی فاطمی قمی


-6. کاربرد تحقیق در عملیات در سیستم های خدمات درمانی ایران

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 1-28

کورش عشقی؛ مریم رستگار


-5. تعیین شاخص های کلیدی جهت استقرار فناوری اطلاعات در حوزه سلامت

دوره 3، شماره 9، تابستان 1384، صفحه 1-27

محمد تقی تقوی فرد؛ اسحاق سعیدی رباط


-4. ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سیستم های مدیریت دانش

دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 1-23

یاسر صمیمی؛ عبداله آقایی


-3. آینده پژوهی قیمت نفت با استفاده از تکنیک آنالیز تاثیر بر روند TIA

دوره 3، شماره 11، زمستان 1384، صفحه 1-35

محمد رضا تقوا؛ یاسر علیزاده


-1. ارزیابی میزان آمادگی جهت پیاده سازی TPM (بررسی موردی در شرکت شاسی ساز ایران)

دوره 4، شماره 13، تابستان 1385، صفحه 1-18

اکبر عالم تبریز؛ مریم بهرامی