تعداد مقالات: 404
76. تاثیر تکنولوژی، اندازه، محیط و باورهای تصمیم گیرنده بر ساختار سازمانی

دوره 2، شماره 4، بهار 1383، صفحه 21-39

سیدمحمد اعرابی؛ مجید رشید کابلی


77. بررسی فرهنگ سازمانی در گروه صنایع جدید

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 27-47

سیدمحمد اعرابی؛ محمود رحیم زاده


78. علل حیاتی موفقیت و شکست پروژه های فناوری اطلاعات در کشور

دوره 2، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 27-44

مریم اخوان؛ مسلم علی محمدلو؛ جعفر حبیبی


79. مدل راهبرد توسعه و انتخاب فناوری مناسب در صنعت پارافین

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 15-35

عارف طیبا؛ محمد علی شفیعا


80. تجزیه و تحلیل صنعت نرم افزار در ایران

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 29-54

سیدمحمد اعرابی؛ پریناز شعاریان


82. بررسی ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و اثر بخشی مدیریت دانش

دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 25-46

غلامرضا خوش سیما؛ مهدی ابراهیمی نژاد؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی


83. چابکی: روایتی نوین از مفاهیم گذشته

دوره 3، شماره 11، زمستان 1384، صفحه 37-61

لعیا الفت؛ سید محمود زنجیرچی


84. تعیین نقاط حساس نشتی در ایستگاه های تقویت فشار گاز با استفاده از تحلیل درخت خطا(FTA2)

دوره 4، شماره 12، بهار 1385، صفحه 45-71

سید علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی خرم روز


86. مدلسازی مسئله زمان بندی دوره های تحصیلی در یک موسسه آموزشی کوچک

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 29-54

علی خاتمی فیروزآبادی؛ محسن رحیمی مزرعه شاهی؛ علی محتشمی


87. طراحی مدل قابلیت های کارکنان با استفاده از تئوری زمینه یابی

دوره 6، شماره 15، بهار 1386، صفحه 25-50

قاسم انصاری رنانی؛ ماندنی تونکه نژاد


89. بررسی عوامل موثر بر توسعه فروش محصولات فرهنگی (کتاب) در ایران

دوره 6، شماره 17، پاییز 1386، صفحه 23-47

نسترن حاجی حیدری؛ محمد بختیار نصر آبادی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ محمد سلطانی دلگشا


94. طراحی مدل ریاضی کسری برنامه ریزی تولید با رویکرد فازی (مورد مطالعه: شرکت مبل خاورمیانه)

دوره 9، شماره 22، پاییز 1390، صفحه 23-48

عادل آذر؛ داود عندلیب اردکانی؛ سید حیدر میرفخرالدینی


96. بررسی عوامل تعیین کننده بهره وری در صنایع کارخانه ای ایران

دوره 9، شماره 24، بهار 1391، صفحه 23-43

محمد قلی یوسفی؛ اصغر مبارک


97. ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه

دوره 14، شماره 42، پاییز 1395، صفحه 31-59

10.22054/jims.2016.5707

اکبر عالم تبریز؛ اشکان عیوق؛ مهدیه بنی اسدی


99. طراحی مدل ریاضی زمانبندی امتحانات در دانشگاه و تحلیل جوابهای حاصل از آن

دوره 15، شماره 44، بهار 1396، صفحه 27-50

10.22054/jims.2017.7337

حسین شمس شمیرانی؛ مهدی بشیری؛ محمد مدرس یزدی


100. استراتژی صنعت الکترونیک از دیدگاه خبرگان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 33-55

10.22054/jims.2003.7344

سیدمحمد اعرابی