تعداد مقالات: 404
178. رتبه بندی حالات بالقوه زیان آور با استفاده از تحلیل خوشه ای فازی مطالعه موردی: واحد فولاد سازی شرکت فولاد آلیاژی ایران

دوره 10، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 68-93

سید حیدر میر فخرالدینی؛ مسعود پور حمیدی؛ فائزه السادات میر فخرالدینی


179. حل مسأله ی برش دوبعدی غیرگیوتینی با تقاضا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 75-94

فائزه اسدیان اردکانی؛ علی مروتی شریف آبادی


180. ارائه یک مدل خطی استوار جهت تشکیل صندوق شاخصی

دوره 13، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 91-114

محمد مهدی بحرالعلوم؛ میر فیض فلاح شمس لیالسانی؛ قاسم بولو


181. طبقه بندی متقاضیان تسهیلات اعتباری بانکی با استفاده از داده کاوی و منطق فازی

دوره 9، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 85-107

محمد تقی تقوی فرد؛ احمد نادعلی


184. سیاستگذاریهای کلان ملی و سیستم های ملی نوآوری

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 83-99

سید حبیب الله طباطبائیان؛ سید کامران باقری


185. استراتژی صنعت لاستیک از دیدگاه خبرگان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1382، صفحه 97-123

سیدمحمد اعرابی؛ گیتا یعقوبی


187. مدیریت کیفیت جامع و فناوری اطلاعات: روابط و کارکردها

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 71-89

منوچهر انصاری؛ جمشید صالحی صدقیانی


188. بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارب الکترونیک در ایران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 65-88

سید محمد اعرابی؛ سهیل سرمد سعیدی


190. مدیریت روابط با مشتری در تجارب الکترونیک بین بنگاهی

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 71-93

جمشید صالحی صدقیانی؛ مریم اخوان؛ مجید باب الحوائجی


191. برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات؛ به سوی رویکردهای اقتضایی

دوره 3، شماره 9، تابستان 1384، صفحه 57-71

محمدرضا تقوا؛ هادی اسماعیل زاده؛ امیر محترمی


193. مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها

دوره 3، شماره 11، زمستان 1384، صفحه 85-113

تقی تقوی فرد؛ مجید قیطاسی؛ فرزاد سلطانی


195. گونه شناسی دیدگاه ها و الگوهای توانمند سازی

دوره 4، شماره 13، تابستان 1385، صفحه 67-88

سید محمد اعرابی؛ مرجان فیاضی


196. میزان تحقق اهداف شهرک های تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری در ایران

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 75-110

فتاح شریف زاده؛ محمود شریفی