تعداد مقالات: 529
177. بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارب الکترونیک در ایران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 65-88

سید محمد اعرابی؛ سهیل سرمد سعیدی


178. ارائه مدلی جهت تعیین تعداد مطلوب دانشجویان دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی بر مبنای رویکرد فازی

دوره 12، شماره 32، بهار 1393، صفحه 67-97

محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ حسین محبی؛ محسن رحیمی مزرعه شاهی


179. گونه شناسی دیدگاه ها و الگوهای توانمند سازی

دوره 4، شماره 13، تابستان 1385، صفحه 67-88

سید محمد اعرابی؛ مرجان فیاضی


180. طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی مشتریان

دوره 9، شماره 24، بهار 1391، صفحه 67-84

مهدی سیف برقی؛ چرو ضیائی نقش بندی


181. رتبه بندی حالات بالقوه زیان آور با استفاده از تحلیل خوشه ای فازی مطالعه موردی: واحد فولاد سازی شرکت فولاد آلیاژی ایران

دوره 10، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 68-93

سید حیدر میر فخرالدینی؛ مسعود پور حمیدی؛ فائزه السادات میر فخرالدینی


183. مدیریت کیفیت جامع و فناوری اطلاعات: روابط و کارکردها

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 71-89

منوچهر انصاری؛ جمشید صالحی صدقیانی


184. مدیریت روابط با مشتری در تجارب الکترونیک بین بنگاهی

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 71-93

جمشید صالحی صدقیانی؛ مریم اخوان؛ مجید باب الحوائجی


189. ارائه مدل تحلیل پوششی داده های چند بخشی جدید برای ارزیابی کارایی شعب بانک ها

دوره 15، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 73-96

10.22054/jims.2017.7989

مسلم نیلچی؛ محمد اسماعیل فدائی نژاد؛ سیدحسین رضوی حاجی آقا؛ احمد بدری


191. مدل‌سازی ریاضی انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

دوره 12، شماره 33، تابستان 1393، صفحه 75-96

احمد جعفرنژاد؛ مهرداد یاسایی


192. حل مسأله ی برش دوبعدی غیرگیوتینی با تقاضا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 75-94

فائزه اسدیان اردکانی؛ علی مروتی شریف آبادی


195. میزان تحقق اهداف شهرک های تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری در ایران

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 75-110

فتاح شریف زاده؛ محمود شریفی


198. مدل رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران

دوره 9، شماره 22، پاییز 1390، صفحه 75-104

حسین رحمان سرشت؛ میترا صفاییان


199. ترکیب روش دلفی و آنتروپی شانون برای مقابله با فساد اداری با استفاده از سیستم استنتاج فازی

دوره 15، شماره 44، بهار 1396، صفحه 75-116

10.22054/jims.2017.7339

حامد رحمانی؛ مرتضی موسی خانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ کرم الله دانش فرد؛ ابوالفضل کاظمی