تعداد مقالات: 404
403. رابطه هماهنگی استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی مالی با عملکرد سازمان

دوره 8، شماره 19، زمستان 1389، صفحه 239-277

سید محمد اعرابی؛ رحیم عابدی