تعداد مقالات: 404
352. عوامل موثر بر انتخاب بازارهای هدف صادراتی صنعت برق ایران

دوره 9، شماره 24، بهار 1391، صفحه 141-160

زهره دهدشتی شاهرخ؛ حسین جعفری


354. ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم فازی جهت انتخاب مناسب ترین چیدمان جریان تولید ناب

دوره 14، شماره 43، زمستان 1395، صفحه 163-188

10.22054/jims.2017.7034

کیوان شاه قلیان؛ میثم علیزاده سیاهکل


357. ارائه یک مدل چند هدفه لجستیک معکوس با درنظرگرفتن تخفیف

دوره 15، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 157-181

10.22054/jims.2017.7992

مریم عزیزی؛ ابوالفضل کاظمی؛ علیرضا علی نژاد


360. توسعه تاپسیس با درنظر گرفتن پراکندگی بین شاخصهای هر گزینه

دوره 16، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 199-219

10.22054/jims.2018.8790

سیامک خیبری؛ مصطفی کاظمی


366. بهینه‌سازی پرتفوی به روش تسلط تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 17، شماره 55، زمستان 1398، صفحه 185-210

10.22054/jims.2018.27407.1941

مسلم پیمانی فروشانی؛ امیرحسین ارضاء؛ مریم حمیدی زاده؛ مهدی اصغرزاده


367. امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری صنعت گردشگری مطالعه موردی: شهرک تفریحی توریستی طارم استان زنجان

دوره 9، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 189-214

اکبر پورفرج؛ مهرداد کرمی؛ زهرا نکویی؛ زهرا طالب بیدختی


368. معنویت و رهبری

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 177-200

اصغر مشبکی؛ محمد باشکوه؛ وحیده علیپور


371. شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر در توسعه محصول جدید در گروه خودرو سازی سایپا با رویکرد AHP

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 167-194

علیرضا ممقانی؛ سهیل سرمد سعیدی؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم


375. داده کاوی حوادث شغلی در صنعت ساختمان مورد کاوی در یک سازمان پروژه محور

دوره 9، شماره 24، بهار 1391، صفحه 161-182

ساویز محمد نبی؛ سینا محمد نبی