تعداد مقالات: 529
126. رویکرد الگوریتم فرا ابتکاری کلونی زنبور عسل مصنوعی برای تعیین مکان بهینه سوئیچها در شبکه ارتباطی تلفن همراه

دوره 10، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 44-67

سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی؛ امین وفادار نیکجو


127. بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات

دوره 2، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 45-64

شمس السادات زاهدی؛ نور محمد یعقوبی


128. روشی جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره

دوره 9، شماره 24، بهار 1391، صفحه 45-65

مقصود امیری؛ محسن رحیمی مزرعه شاهی؛ حمید تابلی


132. کاربردهای فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرایند کسب و کار

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 49-70

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی


133. مدل عملیاتی ارزیابی چابکی زنجیره تامین شرکت ملی نفت ایران مورد مطالعه شرکت مناطق نفت خیز جنوب

دوره 6، شماره 17، پاییز 1386، صفحه 49-73

روح الله سهرابی؛ ابوالفضل کزازی؛ جهانیار بامداد صوفی


134. ارزیابی و اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از تکنیک الکتره 3 در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت تماد)

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 49-79

ابوالفضل کزازی؛ مقصود امیری؛ فاطمه رهبر یعقوبی


135. ارزیابی تولید ناب با رویکرد سلسله مراتبی (مورد: صنایع کاشی و سرامیک استان یزد)

دوره 9، شماره 22، پاییز 1390، صفحه 49-74

میثم شفیعی رودپشتی؛ سید حبیب اله میر غفوری


136. بررسی عناصر برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارایه مدلی مفهومی و کاربردی برای شرکت های صنعتی کوچک

دوره 9، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 49-70

فریبرز رحیم نیا؛ شمس الدین ناظمی؛ ابراهیم مشرقی


137. بررسی شکاف های پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش با استفاده از تکنیک آنالیز فاصله

دوره 9، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 51-84

محمد جعفر تارخ؛ رحمت میرزایی سروکلائی؛ نغمه الوندی


140. مدل سازی ریاضی استوار انتخاب سبد پروژه و حل آن با کمک NSGA𝚰𝚰 الگوریتم

دوره 14، شماره 40، بهار 1395، صفحه 53-74

10.22054/jims.2016.3910

عباس فدایی؛ مسعود ربیعه؛ مصطفی زندیه


145. طراحی مدل ریاضی چند هدفه موازنه زمان و هزینه در شبکه های به کمک الگوریتم ژنتیک PERT

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 55-73

مجید اسماعیلیان؛ کامران فیضی؛ امیر افسر


147. تحلیل محتوا با استفاده از نظریه بنیادین، رویکردی عملیاتی و نوین در روش تحقیق کیفی

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 55-70

جهانیار بامداد صوفی؛ سعید شهباز مرادی؛ مجید سلیمی


148. فرآیند محوری با رویکرد تعالی جویی در بنگاه های تولیدی

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 55-73

اکبر عالم تبریز؛ محمد باقر زاده آذر


149. انتخاب تامین کننده تحت عدم قطعیت با استفاده از برنامه ریزی سازشی بازه ای

دوره 6، شماره 16، تابستان 1386، صفحه 55-74

پیام چینی فروشان؛ بهروز پورقناد؛ روزبه عزیز محمدی؛ سید حسین رضوی


150. برنامه ریزی مکانیابی ادارات پست و مسیریابی مرسوله های پستی در شهر تهران

دوره 16، شماره 48، بهار 1397، صفحه 55-72

10.22054/jims.2018.8366

محمد حسین طهماسبی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ وحید رضا قضاوتی