نویسنده = نور محمد یعقوبی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریان(مطالعه موردی)

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 225-249

نور محمد یعقوبی؛ فاطمه علیزاده


2. پشتیبانی فناوری اطلاعات از مدیریت دانش

دوره 3، شماره 9، تابستان 1384، صفحه 41-56

نور محمد یعقوبی؛ رقیه سادات کوچک زاده


3. بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات

دوره 2، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 45-64

شمس السادات زاهدی؛ نور محمد یعقوبی