نویسنده = لعیا الفت
تعداد مقالات: 6
1. مدل سازی تفسیری- ساختاری ریسک های زنجیرۀ تأمین صنعت پتروشیمی

دوره 14، شماره 41، تابستان 1395، صفحه 39-73

10.22054/jims.2016.4168

علی آتش سوز؛ کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ لعیا الفت


2. رویکرد بهینه سازی استوار در انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش

دوره 14، شماره 40، بهار 1395، صفحه 25-52

10.22054/jims.2016.3909

یلدا یحیی زاده اندواری؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری


5. چابکی: روایتی نوین از مفاهیم گذشته

دوره 3، شماره 11، زمستان 1384، صفحه 37-61

لعیا الفت؛ سید محمود زنجیرچی