نویسنده = حمید رضا قاسمی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی معماری منابع انسانی جهاد کشاورزی

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 153-177

میر علی سید نقوی؛ حمید رضا قاسمی