نویسنده = خدیجه مصطفائی دولت آباد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کاربرد فرایندکاوی در کشف مدل فرایندهای نیمه اتوماتیک صنعت بانکداری: مورد مطالعه فرایند صدور ضمانت نامه بانکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2018.17076.1610

خدیجه مصطفائی دولت آباد؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ کوروش پرویزیان


2. ارزیابی فرایندکاوی در کشف مدل فرایندهای نیمه اتوماتیک صنعت بانکداری (مورد مطالعه فرایند صدور ضمانت نامه بانکی)

دوره 17، شماره 52، بهار 1398، صفحه 1-37

10.22054/jims.2019.9605

خدیجه مصطفائی دولت آباد؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ کوروش پرویزیان