کلیدواژه‌ها = تولید پایدار
تعداد مقالات: 2
1. الگویی یکپارچه از تولید پایدار با نگرشی بر رویکردهای اکولوژیک و همزیستی صنعتی

دوره 17، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 183-222

10.22054/jims.2018.21410.1744

محمد علی شریعت؛ سلیمان ایران زاده؛ علیرضا بافنده زنده


2. نگاشت مدل تولید پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی

دوره 15، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 1-26

10.22054/jims.2017.7986

عادل آذر؛ علی رجب زاده قطری؛ عطیه اخوان