کلیدواژه‌ها = تصمیم گیری
تعداد مقالات: 3
2. روشی جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره

دوره 9، شماره 24، بهار 1391، صفحه 45-65

مقصود امیری؛ محسن رحیمی مزرعه شاهی؛ حمید تابلی


3. تعیین نوع تصمیم گیری غالب برای خرید در انواع سبک های زندگی والس

دوره 6، شماره 16، تابستان 1386، صفحه 1-28

سید علی اکبر افجه؛ کبری بخشی زاده برج