کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
تعداد مقالات: 3
3. تعیین نقطه سفارش مجدد برای خرید کالا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شرکت های بازرگانی

دوره 9، شماره 22، پاییز 1390، صفحه 1-21

احمد جعفر نژاد؛ حنان عمو زاد مهدیرجی؛ جواد عموزاده