کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت نشر کشور

دوره 11، شماره 31، زمستان 1393، صفحه 101-125

محمد مهدی پرهیزکار؛ علی اکبر جوکار؛ ولی محمد درینی


2. مدیریت کیفیت جامع و فناوری اطلاعات: روابط و کارکردها

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 71-89

منوچهر انصاری؛ جمشید صالحی صدقیانی