تعیین درجه سبز بودن محصولات نفتی با استفاده از سیستم استنتاج سلسله مراتبی فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس، بندر عباس

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده

پالایشگاه‌ها از جمله صنایع تبدیلی از ماده اولیه نفت و گاز هستند که در صورت عدم مدیریت صحیح، فرآیند تولید آنها و همچنین محصولات تولید شده توسط این شرکت‌ها می‌تواند تاثیرات زیست محیطی بسیار نامطلوبی به همراه داشته باشد. امروزه این شرکت‌ها تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا آسیب‌های زیست محیطی وارده از طریق محصولات و زنجیره تامین، تولید و توزیع خود را به حداقل برسانند. اولین گام برای مدیریت صحیح تاثیرات زیست محیطی، توجه به شرایط فعلی و ارزیابی صحیح از محصولات تولیدی می‌باشد. در این مقاله روشی برای ارزیابی درجه سبز بودن محصولات پالایشگاه‌ها ارائه می‌شود که برای این منظور ابتدا پارامترهای موثر بر سبز بودن محصول تعیین شده و در ادامه در قالب یک ساختار سلسله مراتبی دسته بندی می‌شوند. با توجه به عدم امکان تعریف تابعی صریح برای ارزیابی نحوه تاثیر پارامترها در افزایش یا کاهش درجه تطابق محصول با شرایط زیست محیطی، از کنترلرهای فازی استفاده شده و با بکارگیری پایگاه قواعد ممدانی، یک سیستم استنتاج سلسله مراتبی برای تعیین درجه سبز بودن محصولات تولیدی پالایشگاه ها ارائه شده است. کارایی مدل ارائه شده با پیاده سازی آن بر روی تعدادی از محصولات پالایشگاه بندرعباس ارزیابی شده و نتایج بدست آمده عملکرد منطبق بر واقعیت سیستم استنتاج ارائه شده را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petroleum Products Greenness Degree Evaluation Using a Fuzzy Hierarchy Inference System

نویسندگان [English]

  • Amir Yousefli 1
  • Vahid Karimpour Khameneh 2
  • reza Norouzi 3
2 Department of Industrial Engineering, Bandar Abbas Azad University, Bandar Abbas
3 Department of industrial management, social science faculty, imam khomeini international university, qazvin , iran
چکیده [English]

Refineries, including the conversion industries, use oil and gas as row materials and their production processes could be so harmful to the environment if they could not manage the products detrimental effects. Nowadays these companies are working hard to minimize the environmental damages caused by their products, production processes, supply chain, distribution methods and etc. The first step in this way, is having access to the proper method to assess the products environmental impacts. In this paper a new method is presented to evaluate the refinery products degree of greenness. The developed model consists of influencing parameters on greenness degree, which are classified in a hierarchical structure. Due to the difficulties in defining an explicit function, fuzzy controllers are implemented to infer degree of greenness based on influencing parameters values. Effectiveness of the presented model is evaluated by assessing the greenness degree of Bandar Abbas refinery products and the results reflect good performance of the developed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green supply chain؛ Green product؛ Products greenness degree
  • Fuzzy rule base
  • Fuzzy hierarchy inference