برنامه ریزی مکان یابی ادارات پست و مسیریابی مرسوله های پستی توسط مساله مکان یابی- مسیر یابی در شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهمترین مسائل پیش روی شرکت های توزیع ، طراحی مکان های دپو و مسیریابی وسایل نقلیه و بهینه سازی شبکه تامین است. در این پژوهش به مکان یابی ادارات پست و مسیریابی مرسوله های پستی پرداخته شده است. یک مساله مکان یابی-مسیریابی دو هدفه توسعه داده شده است. به منظور تطبیق مدل با واقعیت تعدادی از محدودیت دنیای واقعی از جمله زمان محدود برای ارسال در نظر گرفته شده اند. یک روش حل مناسب با استفاده از برنامه ریزی آرمانی اصلاح شده برای حل مدل پیشنهادی توسعه داده شده است. مدل پیشنهادی و روش حل در مطالعه موردی ادارات پست شهر تهران بکارگیری شده اند. نتایج مدل پیشنهادی با وضعیت جاری ادارات پست مقایسه شده اند و مشخص شده است که مدل پیشنهادی در مورد زمان و هزینه انجام عملیات پستی صرفه جویی های قابل توجهی را ارائه می دهد. مدل پیشنهادی را می توان در مورد سایر خدمات شهری مانند مکانیابی سطل های جمع آوری زباله ها و مسیریابی ماشینهای جمع آوری متناسب سازی و بکارگیری نمود. همچنین می توان سایر پارامترهای مورد توجه در برنامه ریزی شهری را به صورت عدم قطعیت در مدل دخیل کرد. همچنین می توان مساله را برای کل کشور ایران توسعه داد و با توجه به بزرگ شدن سایز مسئله می توان از روش های فراابتکاری برای حل مدل استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Location Planning for Post Offices and Routing for Postal Parcels in Tehran by a Bi-Objective Location-routing Problem

نویسندگان [English]

  • Mohammad_Hossein Tahmasebi
  • Kaveh Khalili-Damghani
  • Vahidreza Ghezavati
Department of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the most important problems facing distribution companies is to find the best locations for depots and to find proper routes for transportation vehicles and to optimize supply network. This study intends to examine the problem of location-routing for post offices in Tehran. To achieve this, a bi-objective location-routing problem is proposed. In order to make the problem more realistic, time constraints are taken into account. The aim is to select potential post offices and to find optimal routes for transportation vehicles. A suitable solution procedure on the basis of customized goal programming is developed to solve the proposed model. The proposed model and solution procedure are applied in post offices in Tehran, Iran. The results of proposed model show considerable savings in time and cost of planning in comparison with the experimental planning in the case study. The proposed model can be applied in other cases such as location of garbage bins in city and routing of collecting vehicles. Other uncertain parameters can be considered in this model in the future research. This model can be customized for a country while a meta-heuristic method can be proposed to solve the instances in large scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location-Routing Problem
  • Bi-objective Mathematical Programming, Goal programming
  • Tehran Post Office