ارزیابی چابکی با استفاده از متغیرهای کلامی در منطق فازی و رتبه بندی اعداد فازی با استفاده از تکنیک نقطه ثقل مرکزی و تاپسیس (مطالعه موردی: شرکت فولاد آلیاژی استان یزد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله سعی شده تمامی نظرات محققان پیشین در زمینه ی ارزیابی چابکی جمع آوری شده و یک روش جدید برای سنجش چابکی با استفاده از منطق فازی ارائه شود ابتدا با استفاده از منطق فازی ارائه شود ابتدا با استفاده از روش FAI سطح چابکی سازمان محاسبه می شود. به دلیل اهمیت و نقش رتبه بندی اعداد فازی رتبه بندی می شود. در واقع با این کار موانعی که موجب شده تا میزان چابکی سازمان پایین بیاید شناسایی می شود. این روش به مدیران در تصمیم گیری بسیار کمک می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agility Evaluation by Using Verbal Variables in Fuzzy Logic and Ranking Fuzzy Numbers by Using Central Gravity Point Technique and Topsis (Case study: Yazd Alloy Steel Company)

نویسندگان [English]

  • Ali Mohaghar 1
  • Ali Morvoti Sharifabadi 2
  • Seyed Abdolaziz Yonesifar 3
چکیده [English]

In this article we try to collect all opinions of previous researchers in agility evaluation field and to provide a new method for evaluating agility by using Fuzzy logic. First, the structure’s agility level is evaluated by using FAI method. Due to the ranking Fuzzy numbers’ role and importance in making decisions, then the Fuzzy numbers are ranked by using central gravity point technique and Topsis. In fact, this leads to identifying those factors which caused the structure agility reduction. This method would help managers in making decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility Manufacture system
  • Fuzzy Logic
  • Fuzzy agility index