نویسنده = آوخ دارستانی، سروش
تعداد مقالات: 2
2. انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات با رویکرد سلسله مراتبی فازی

دوره 16، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 193-228

10.22054/jims.2018.9111

راضیه تقی پور؛ سروش آوخ دارستانی