نویسنده = الفت، لعیا
تعداد مقالات: 1
1. تخمین توابع اثر شلاقی و ذخیرة موجودی با استفاده از روش شناسی سطحی پاسخ

دوره 11، شماره 29، تابستان 1392، صفحه 89-112

مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ امیر حسن زاده