نویسنده = اسماعیل زاده، منصور
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روش های مختلف طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی

دوره 6، شماره 17، پاییز 1386، صفحه 1-22

جعفر رضائی؛ منصور اسماعیل زاده