نویسنده = عیوق، اشکان
تعداد مقالات: 2
1. ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه

دوره 14، شماره 42، پاییز 1395، صفحه 31-59

10.22054/jims.2016.5707

اکبر عالم تبریز؛ اشکان عیوق؛ مهدیه بنی اسدی