نویسنده = دلوی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بسط عملکرد کیفی در تعیین مشخصه های فیزیکی شعب

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 83-103

عبدالمجید عبدالباقی؛ محمدرضا دلوی؛ مجتبی رئیسی