نویسنده = اختیاری، مصطفی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی و اولویت بندی ریسکهای کارآفرینی در صنعت بانکداری

دوره 13، شماره 36، بهار 1394، صفحه 27-60

مصطفی اختیاری؛ مسعود کسایی