نویسنده = آقایی، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی زنجیره تامین ناب با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری

دوره 13، شماره 36، بهار 1394، صفحه 95-113

اصغر آقایی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ وجه اله قربانی زاده؛ فتاح میکائیلی