نویسنده = رمضانیان، محمد رحیم
تعداد مقالات: 1
1. ارائة یک مدل ریاضی برای زمان بندی و موازنة خط مونتاژ هزینه گرا با محدودیت منابع

دوره 11، شماره 29، تابستان 1392، صفحه 41-59

محمد رحیم رمضانیان؛ محمد حسن قلی زاده؛ شیوا شبان