نویسنده = پارسانژاد، ابوذر
تعداد مقالات: 1
1. یک رویکرد TOPSIS فازی با اوزان ترکیبی برای انتخاب فروشندة سیستم های مخابراتی

دوره 11، شماره 29، تابستان 1392، صفحه 61-87

محمد امین نایبی؛ ابوذر پارسانژاد؛ محمد رضا پارسانژاد