نویسنده = پیشوایی، میر سامان
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی پایداری صنعت معدن با رویکرد کارت امتیازی متوازن تحلیل سلسله مراتبی ) BSC-AHP

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 21-40

اکبر عالم تبریز؛ امیر سالار محمدی؛ میر سامان پیشوایی