نویسنده = آماده، حمید
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات ساختاری و تأثیر آن بر اشتغال صنعتی در صنایع کارخانه ای ایران

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 119-136

محمد قلی یوسفی؛ حمید آماده؛ طاهره کریمی دستنایی