نویسنده = سید نقوی، میر علی
تعداد مقالات: 5
1. مدل سنجش کیفیت خدمات فنی ارائه شده به صنایع پایین دستی پتروشیمی در مهندسی فروش

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 137-158

میر علی سید نقوی؛ محمد مهدی بحرالعلوم


3. بررسی عوامل مربوط به پتانسیل کارآفرینی و ارائه یک رویکرد چند وجهی مطالعه موردی (صنعت قطعه سازی خودرو)

دوره 6، شماره 17، پاییز 1386، صفحه 107-133

پیمان اخوان؛ میر علی سید نقوی؛ احمد ابراهیمی طالقانی؛ آرش بخشا؛ محمد رضا زاهدی


4. توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری مطالعه موردی یک سازمان انتفاعی

دوره 6، شماره 15، بهار 1386، صفحه 115-142

پیمان اخوان؛ میر علی سید نقوی؛ مرتضی سلطانی نوه؛ طالب اسدی کرم


5. الگوی معماری منابع انسانی جهاد کشاورزی

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 153-177

میر علی سید نقوی؛ حمید رضا قاسمی