نویسنده = قادری، حمید
تعداد مقالات: 1
1. روش تصمیم گیری جدید بر مبنای شاخص انتخاب ارجحیت فازی تردیدی برای انتخاب پیمانکار در صنعت ساخت وساز

دوره 15، شماره 45، تابستان 1396، صفحه 121-144

10.22054/jims.2017.7608

حسین گیتی نورد؛ سید میثم موسوی؛ بهنام وحدانی؛ حمید قادری