نویسنده = سیف برقی، مهدی
تعداد مقالات: 3
2. طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی مشتریان

دوره 9، شماره 24، بهار 1391، صفحه 67-84

مهدی سیف برقی؛ چرو ضیائی نقش بندی


3. توسعه یک مدل دو هدفه برای مسئله حداکثر پوشش با محدودیت پارامترهای صف

دوره 8، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 1-13

مهدی سیف برقی؛ راضیه فرقانی؛ ظریفه راثی