نویسنده = روغنیان، عماد
تعداد مقالات: 1
1. تصمیم گیری گروهی بر پایه یک روش تاپسیس فازی شهودی ذوزنقه ای جدید

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 35-54

عماد روغنیان؛ فاطمه مجیبیان