نویسنده = براتی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. چارچوبی برای تصمیم برون سپاری راهبردی

دوره 9، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 27-50

لعیا الفت؛ مسعود براتی؛ محمد رضا ولدی