نویسنده = فاروقی، هیوا
تعداد مقالات: 2
2. ارایه روشی جهت محاسبه ارزش کسب شده در شرایط ریسک در محیط فازی

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 147-164

هیرش سلطان پناه؛ هیوا فاروقی؛ روح الله عبدی