نویسنده = علی محمدلو، مسلم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل محتوا و هم واژگانی متغیرهای ابعاد عملیاتی و مالی زنجیره تامین

دوره 17، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 35-80

10.22054/jims.2018.20400.1713

علی محمدی؛ مسلم علی محمدلو؛ عباس عباسی؛ مجتبی خلیفه


2. علل حیاتی موفقیت و شکست پروژه های فناوری اطلاعات در کشور

دوره 2، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 27-44

مریم اخوان؛ مسلم علی محمدلو؛ جعفر حبیبی