نویسنده = فخوری، پاشا
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک سیستم خبره فازی جهت تعیین زمان ختم پروژه در شبکه های پرت

دوره 13، شماره 38، پاییز 1394، صفحه 41-69

ابوالفضل کاظمی؛ پاشا فخوری؛ علی شکورلو