نویسنده = خیبری، سیامک
تعداد مقالات: 1
1. توسعه تاپسیس با درنظر گرفتن پراکندگی بین شاخصهای هر گزینه

دوره 16، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 199-219

10.22054/jims.2018.8790

سیامک خیبری؛ مصطفی کاظمی