نویسنده = طهماسبی، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی مکانیابی ادارات پست و مسیریابی مرسوله های پستی در شهر تهران

دوره 16، شماره 48، بهار 1397، صفحه 55-72

10.22054/jims.2018.8366

محمد حسین طهماسبی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ وحید رضا قضاوتی