نویسنده = اکبری، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. کنترل آماری شاخص های عملکرد زمان و هزینه در پروژه های عمرانی

دوره 10، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 144-166

علی اکبر اکبری؛ امیر صالحی پور