نویسنده = صالحی صدقیانی، جمشید
تعداد مقالات: 9
1. محاسبة میزان ناسازگاری ساختار سلسله مراتبی و ماتریس های مقایسات زوجی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 10، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 94-117

محمد حسین آرمان؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ سارا مژدهی؛ علی نظرلی


5. ارائه نگرشی اقتضایی جهت اجرای سیستم تولیدی بهنگام

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 111-130

جمشید صالحی صدقیانی؛ یاسر سبحانی فرد؛ مریم اخوان خرازیان


6. آشنایی با روش های رایانش نرم در مدل سازی پدیده ها

دوره 4، شماره 13، تابستان 1385، صفحه 89-122

جمشید صالحی صدقیانی؛ سید امیر رضا ابطحی


7. ارزیابی شایستگی های مدیران به روش بازخور 360 درجه

دوره 3، شماره 9، تابستان 1384، صفحه 73-91

جمشید صالحی صدقیانی؛ رضا قرائی پور


8. مدیریت روابط با مشتری در تجارب الکترونیک بین بنگاهی

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 71-93

جمشید صالحی صدقیانی؛ مریم اخوان؛ مجید باب الحوائجی


9. مدیریت کیفیت جامع و فناوری اطلاعات: روابط و کارکردها

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 71-89

منوچهر انصاری؛ جمشید صالحی صدقیانی