نویسنده = غفاری نسب، نادر
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک شاخص اعتبار خوشه بندی جدید با استفاده از معیار فاصله جاکارد

دوره 10، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 22-43

محمد حسین فاضل زرندی؛ سولماز غضنفر اهری؛ نادر غفاری نسب