نویسنده = پور حمیدی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. رتبه بندی حالات بالقوه زیان آور با استفاده از تحلیل خوشه ای فازی مطالعه موردی: واحد فولاد سازی شرکت فولاد آلیاژی ایران

دوره 10، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 68-93

سید حیدر میر فخرالدینی؛ مسعود پور حمیدی؛ فائزه السادات میر فخرالدینی