نویسنده = راسخ، حمید رضا
تعداد مقالات: 1
1. مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی مورد مطالعه صنعت داروسازی

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 95-122

پیام حنفی زاده؛ حمید رضا راسخ؛ محمد حسین میر صالحیان