نویسنده = سیف، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل مکان یابی شبکه ای در حالت عدم قطعیت حالت استوار

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 123-146

علیرضا علی نژاد؛ سامرند سالاری؛ آزاده سیف