نویسنده = دانشور، امیر
تعداد مقالات: 1
1. یک روش تکاملی برای طبقه بندی اعتباری مبتنی بر رویکرد تجمیع زدایی ترجیحات

دوره 13، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 1-34

امیر دانشور؛ مصطفی زندیه؛ جمشید ناظمی