نویسنده = جلیلی تقویان، نیکی
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن با استفاده از تحلیل پوششی داده های استوار

دوره 13، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 115-144

علیرضا علی نژاد؛ نیکی جلیلی تقویان