نویسنده = اسفندیاری، نیما
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل شکاف و FQFD برای دستیابی به چابکی

دوره 13، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 145-170

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ نیما اسفندیاری؛ محمود مرادی