نویسنده = شیروانی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین تواناسازندههای مدیریت دانش و پاسخگویی در صنعت کاشی و سرامیک ایران: پژوهش آمیخته اکتشافی

دوره 9، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 109-132

غلامرضا خوش سیما؛ علی مهرابی؛ حمید مهرابی؛ فاطمه شیروانی؛ محبوبه کاظمی