نویسنده = پورفرج، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری صنعت گردشگری مطالعه موردی: شهرک تفریحی توریستی طارم استان زنجان

دوره 9، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 189-214

اکبر پورفرج؛ مهرداد کرمی؛ زهرا نکویی؛ زهرا طالب بیدختی