نویسنده = برادران کاظم زاده، رضا
تعداد مقالات: 1
1. پیشنهاد مدل عمومی سیاستگذاری صنعتی با تاکید بر صنعت الکترونیک

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 91-125

رضا برادران کاظم زاده؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ مجید حسنی پارسا